Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerker die meldingen of klachten heeft over ongewenst gedrag.

Verbeteren van het welzijn
van de medewerker

Paul Giesendorf is gecertificeerd registervertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Paul zijn hart ligt bij het verbeteren van het welzijn van de medewerker.
Vertrouwenspersoon happy arbo coach

Wanneer kunt u een beroep doen op de Vertrouwenspersoon?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van het beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor de medewerkers die meldingen of klachten heeft over ongewenst gedrag.
E
agressie en geweld
E
(seksuele) intimidatie/ongewenste intimiteiten
E
pesten
E

discriminatie

Sociaal veilige en integere werkomgeving

Steeds meer organisaties kiezen voor het inzetten van vertrouwenspersonen. Niet alleen uit de wettelijke plicht om ongewenste omgangsvormen te voorkomen, maar vooral om vanuit goed werkgeverschap een fijne werksfeer en een sociaal veilige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een sociaal veilige en integere werkomgeving. Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht als zij worden geconfronteerd met situaties waarin zij ongewenst gedrag ervaren of getuige zijn van integriteitskwesties.

Arbeidsmediator happy arbocoach

Vertrouwenspersoon integriteit

De Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan vijftig medewerkers om beleid rond integriteit te voeren. Dat geldt ook voor organisaties in de financiële sector met minder dan vijftig werknemers. Onderdeel van dat beleid is een interne meldprocedure. Hier kunnen werknemers meldingen doen van vermoedelijke, werk gerelateerde misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is én meldingen van een handeling of een nalatigheid die in strijd is met bepaalde Europese wet- of regelgeving.

De vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol vervullen door als aanspreekpunt of als sparringpartner integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken, en door ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke melding en het onderzoek dat daarop volgt.

Kan ik uw organisatie hiermee van dienst zijn dan neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie aanvragen

Kan ik uw organisatie hiermee van dienst zijn dan neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Privacy verklaring

4 + 6 =

App openen
Hallo,

Waarmee kan ik je helpen?